CHCETE MÍT MOTIVOVANÉ A LOAJÁLNÍ ZAMĚSTNANCE?

Rádi Vám zpracujeme nabídku MBA vzdělávání na míru.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů

PRO KOHO JE MBA STUDIUM VHODNÉ?

Studium MBA je vhodné zejména pro vyšší a střední management firem všech velikostí, bez ohledu na to, v jaké oblasti firma podniká. Studium je také vhodné pro zaměstnance, s nimiž firma teprve na manažerské pozice počítá do budoucna.

Pro každou firmu či pozici dokážeme nabídnout adekvátní studijní obor, případně Vám připravíme vzdělávací program přímo na míru. 

MBA studium formou zaměstnaneckého benefitu je výhra pro obě strany - firma získá kvalifikovanější a loajálnější zaměstnance, zaměstnanci benefit, kterého si budou opravdu vážit. Investice do vzdělání zaměstnanců je ten nejlepší benefit pro obě strany.

Investicí do vzdělání svých zaměstnanců vysíláte signál, že Vám na nich opravdu záleží. To se Vám vrátí výrazným omezením fluktuace, zejména na důležitých manažerských pozicích, na něž je velký problém sehnat náhradu. Navíc lze studium MBA právně ošetřit závaznými kvalifikačními dohodami.

Studium MBA je prakticky orientováno a zaměstnavatel navíc může stanovit, co má student řešit ve své diplomové práci i seminárních pracích. Získá tak cenné strategické dokumenty, vytvořené ve spolupráci se špičkovými odborníky, lektory MBA. Ty pak může zaměstnavatel okamžitě použít ve prospěch firmy.

Proč investovat do MBA studia svých klíčových zaměstnanců?

Řešením je online MBA studium na CEMI jako zaměstnanecký benefit!

CHCI MOTIVOVAT ZAMĚSTNANCE

"Nečekejte až Vám klíčové zaměstnance přetáhne konkurence, kontaktujte nás ještě dnes pro zpracování nabídky firemního MBA vzdělávání."

© CEMI MBA Studies s.r.o., Mezi vodami 639/27, Praha 4, 143 00, IČ: 24133311

Firmy, které tento benefit od nás svým zaměstnancům poskytly

Win-win řešení

Omezení fluktuace

Praktický přínos pro firmu

Ing. Jan Vaněk, MBA

člen představenstva, DEKONTA, a.s.

Studovat MBA jsme se rozhodli společně s dalšími 4 kolegy z managementu firmy. Udělali jsme si rešerši, nastavili hlavní parametry výběru (způsob studia, cena, kredit lektorů), a vyšel nám institut CEMI. Já jsem si spolu se svými dvěma kolegy zvolil obor Executive MBA a mohu potvrdit vhodnost pro členy statutárních orgánů resp. pro ty, kteří k těmto pozicím směřují. Dva moji kolegové pak dali přednost oboru Ekonomika a finanční management, jelikož lépe korespondoval s jejich pracovní náplní.

Napsali o nás

Firma získá kvalifikovanější a loajálnější zaměstnance, zaměstnanci benefit, kterého si budou opravdu vážit.

Studium MBA lze právně ošetřit závaznými kvalifikačními dohodami, tento typ benefitu navíc snižuje fluktuaci zejména u manažerských pozic.

Studium MBA je prakticky orientováno a výstupem jsou strategické dokumenty použitelné ve prospěch zaměstnavatele.

Studium MBA jako daňově zvýhodněný benefit:

"Výdaje na studium MBA může zaměstnavatel uplatnit v základu daně z příjmu jako výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců, jedná se tudíž o daňově uznatelnou položku (dle ustanovení §24 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že studium souvisí s podnikáním zaměstnavatele, je tento příjem pro zaměstnance osvobozen dle zákona o daních z příjmů."